Kloak TV

Vi udfører vedligeholdelsesopgaver på kloakanlæg.
Vi er tilsluttet DTVK:

Er der problemer med Deres kloaksystem, så vil vi kunne afslører fejlen.

Af de mest kendt fejl erbrud på rør, indtrængende trærødder, rotter, skjulte brønde, osv.

Vi udfører tømninger af septiktanke, samletanke og nedløbsbrønde.

Alle vores Tv-kloakinspektioner udføres af en certificerede TV operatører.
En Tv-kloakinspektion kan afsluttes med at indgå i en tilstandsrapport med opmålt placering af kloaksystemet.