Anlæg

Vi udarbejder vedligeholdelsesplaner der indeholder opmåling, mængdeberegning, samt evt. skitse.

Vi udfører vedligeholdelsesopgaver som snerydning, og vedlighold af græsplæner.

Vi udfører alt indenfor:

  • Jordarbejde
  • Fliseanlæg
  • Snerydning
  • Græsslåning
  • Træfældning/ny beplantning
  • Nyanlæggelse af græsplæner
  • Oprensning af søer og vandløb
  • Vedligeholdelse af grønne områder
  • Rydning samt nyanlægning af haveanlæg