Firmaprofil

Vision og værdier:

Vores vision er at forblive en fortrukken partner, samt at skabe tilfredse tilbagevende kunder.
Vores værdier indebærer at have tæt kontakt til lokalsamfundet, Bangsminde støtter derfor lokale klubber og foreninger.

Kvalitetspolitik:

Kvalitetsmålsætningen for Bangsminde er at fremtræde som en kvalitets- og ansvarsbevist virksomhed over for kunder og medarbejdere. Vi lægger derfor vægt på, at alle aftaler med kunder er klare og entydige samt overholdes. Bangsminde har derudover en række certificeringer, som er med til at sikker at vores arbejde udføres korrekt.